Polep automobilov. Polep výkladov. Informačné systémy. Vývesné štíty.